Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

TV Alfa

Program za 16.11.2018. godine

Program za 17.11.2018. godine

Program za 18.11.2018. godine